หน้าหลัก
  ประวัติบ้านห้องแซง
   วิสัยทัศน์
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  โลโก้เทศบาล
  สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
  ของเทศบาลตำบลห้องแซง
 แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
ข้อมูลตำบลสุขภาวะตำบลห้องแซง ปี 59

โตรงสร้าง

  คณะบริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  กองส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น ของห้องแซง
 NBT วิถีไทย ตอนชุมชนห้องแซง อ เลิงนกทา 18 ก ย 58
 จากมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11375
           กรมการปกครองภูมิใจเสนอ ของดี "เลิงนกทา"
           คอลัมน์ "ทางเลือกทางรอด" โดย ภาวิณีย์ เจริญ
ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/สอบราคา ของ ท.ต.ห้องแซง
ภาครัฐ
 ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ประมูลราคา /จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ท.ต.ห้องแซง

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สำหรับค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(18 มิถุนายน 2561 )
 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.8 บ้านโนนแดง เส้นภูช้างผาไปบ้านโสกสาน

(15 พฤษภาคม 2561 )
 
งานติดตั้งไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ม.14 บ้านร่องคำ
 
งานติดตั้งไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ม.4 หนองบึง
 
ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร ม.15 บ้านโพง
  
ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร ม.5 บ้านห้องแซง
 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.12 บ้านโพธิ์ทอง เริ่มจากบ้านนางศรี ไปหน้าวัดโพธาราม
 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8 บ้านโนนแดง


(8 พฤษภาคม 2561 )
 ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร ม.14 บ้านร่องคำ เส้นบ้านร่องคำเชื่อบ้านเกษตรพัฒนา ตำบลสามัคคี

(4 พฤษภาคม 2561 )
 
ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร ม.6 บ้านท่าศิลา สายภูอ่างทอง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (กุมภาพันธ์ 2558) การฝึกอบรม สัมมนาฯ


ประกาศบังคบใช้เทฯบัญญัติงบประมาณรายจ่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สรุปการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลห้องแซง พ.ศ.2560

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ

รายชื่อต้องการจ้างแรงงานในตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
สามารถสมัครด้วยตัวเองได้ ณ ที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบกและอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเฟื่องฟ้า ดาพิริยะกิจ โทร 0908486951

 ประมวลภาพกิจกรรม

นายเกตศรี  แสงวงศ์ นากยเทศมนตรีตำบลห้องแซง
เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลห้องแซง 2561
โดยมี สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งชาวตำบลห้องแซง
และตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม

ประมวลภาพกิจกรรม

นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิด
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมขน Fix It Center Thailand 4.0
ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลห้องแซง
โดย วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา และ เทศบาลตำบลห้องแซง
นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง
เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติดตำบลห้องแซง
ประจำปี 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านห้องแซง
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อสม. และชาวตำบลห้องแซง
เข้าร่วมแข่งขันและชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มี.ค. 2561 นายเกตศรี แสงวงศ์
นายกท.ต.ห้องแซงเป็นประธานเปิดงาน
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทต.ห้องแซง
ณ ลานเอนกประสงค์หน้า สนง.เทศบาล โดยกองการศึกษา
เพื่อให้เด็กๆได้แสดงศักยภาพตามวัย
พัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายเกตศรี แสงวงศ์
นำคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัด ทต.ห้องแซง
จัดกิจกรรมเชิญธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6
ที่ได้พระราชทานธงชาติไทยให้กับปวงชนชาวไทย ครบ 100 ปี
แผนการพัฒนาท้องถิ่น
 
    ประกาศใช้เทศบัญญัติปี 2561  
    ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561  
   เทศบัญญัติปี 2561  
    ประกาศใช้เทศบัญญัติปี 2560  
    ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560  
     เทศบัญญัติปี 2560  
   แผนพัฒนาสามปี  
    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561  
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561  
    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562  
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562  
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558-2559  
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
กำเนิดธงสยาม
 
เข้าใช้งานอีเมล์
 
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : saeng@hongsaeng.go.th เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels