หน้าหลัก
  ประวัติบ้านห้องแซง
   วิสัยทัศน์
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  โลโก้เทศบาล
  สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
  ของเทศบาลตำบลห้องแซง
 แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
ข้อมูลตำบลสุขภาวะตำบลห้องแซง ปี 59

โตรงสร้าง

  คณะบริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  กองส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น ของห้องแซง
 NBT วิถีไทย ตอนชุมชนห้องแซง อ เลิงนกทา 18 ก ย 58
 จากมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11375
           กรมการปกครองภูมิใจเสนอ ของดี "เลิงนกทา"
           คอลัมน์ "ทางเลือกทางรอด" โดย ภาวิณีย์ เจริญ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/สอบราคา ของ ท.ต.ห้องแซง
ภาครัฐ
 ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ประมูลราคา /จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ท.ต.ห้องแซง

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สำหรับค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(14 กุมภาพันธ์ 2561 )
 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านห้องคลอง ม. 3
 ลงหินคลุกผสมลูกรังถนนเพื่อการเกษตร

(29 มกราคม 2561 )
 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านดงยาง
 ซ่อมแซมถนนลูกรังลงผิวจราจรลูกรังผสมหินคลุก ม.12 บ้านโพธิ์ทอง

(22 มกราคม 2561 )
 ปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรลูกรังผสมหินคลุก

ข่าวประชาสัมพันธ์


หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (กุมภาพันธ์ 2558) การฝึกอบรม สัมมนาฯ

ประกาศ
ลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 ประมวลภาพกิจกรรม
28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายเกตศรี แสงวงศ์
นำคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัด ทต.ห้องแซง
จัดกิจกรรมเชิญธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6
ที่ได้พระราชทานธงชาติไทยให้กับปวงชนชาวไทย ครบ 100 ปี
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลห้องแซง
เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อความสามัคคีปรองดองอย่างพร้อมเพรียง
เพื่อน้อมรำลึกถึงความสำคัญของ 3 สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกเช้าวันจันทร์ โดยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดร่วมกันเข้าแถวร้องเพลงชาติอย่างพร้อมเพรียง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ก่อนให้บริการประชาชน ในการเริ่มทำงานวันแรกของสัปดาห์
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน และพี่น้องประชาชนตำบลห้องแซงร่วมกิจกรรมวิ่งธง"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด" ร่วมพิธีเปิด ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา แล้วเข้าประจำจุดที่ศักดิ์ชัยวิศวกรรมทรงโค้งข้านดอนฮีจุดที่10 รับธงจากตำบลศรีแก้วและนำไปส่งต่อให้ตำบลสามัคคี....ขอบคุณทุกฝ่ายทุกส่วนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ. ยาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องร่วมช่วยกันแก้ไข
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซงเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้น" การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ เพื่อถวายอาลัยพ่อหลวง จัดโดยกองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตำบลห้องแซง ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร นักเรียน ข้าราชการ พนักงานเทศบาลให้ความร่วมมือ ร่วมใจ เป็นอย่างดี
เวลา 14.oo น. วันที่ 20 พ.ค.60 นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลห้องแซง ประจำปี 2560 โดยมี นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งชาวตำบลห้องแซงและตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม
แผนการพัฒนาท้องถิ่น
 
    ประกาศใช้เทศบัญญัติปี 2561  
   เทศบัญญัติปี 2561  
    ประกาศใช้เทศบัญญัติปี 2560  
     เทศบัญญัติปี 2560  
   แผนพัฒนาสามปี  
    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561  
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561  
    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562  
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562  
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558-2559  
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่
 
 
 
 
กำเนิดธงสยาม
 
เข้าใช้งานอีเมล์
 
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : abt_hongseang@hotmail.com เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels