ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธรแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
976
เดือนที่แล้ว
2,964
ปีนี้
34,394
ปีที่แล้ว
26,145
ทั้งหมด
78,217
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28

ศูนย์ดำรงธรรม

ตามที่เทศบาลตำบลห้องแซงได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลห้องแซงที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีความประสงค์จะร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซงแล้ว นั้น เพื่อให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นเทศบาลตำบลห้องแซงจึงกำหนดช่องทางในการร้องเรียนร้องหรือร้องทุกข์ ดังต่อไปนี้

  1. ติดต่อด้วยตนเอง

    - ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลห้องแซง สำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง ชั้น 2

  1. ทางไปรษณีย์

    - ส่งถึง นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

  1. ทางอินเตอร์เน็ต

    - เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้องแซง www.hongsaeng.go.th

   - ร้องเรียนออนไลน์ ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เทศบาลตำบลห้องแซง

  1. ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณชั้น 1 ทางเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง และหน้าศูนย์ อปพร.
  2. ตู้รับฟังความคิดเห็น ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง
  3. หน่วยบริการเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลห้องแซง
  4. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4577-7014 , 0-4577-7116 ต่อ 12 , 26
  5. ทางโทรสาร หมายเลข 0-4577-7014 , 0-4577-7116 ต่อ 16

วิธีการ

1.ทำเป็นหนังสือแจ้งข้อมูลหรือเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ระบุปัญหาหรือความเดือดร้อนที่ได้รับ สถานที่ ผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพ(ถ้ามี) พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ของผู้แจ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

2.ขอรับแบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง

3.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้องแซง

แบบฟอร์ม

    - แบบฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์

    - แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป

4.ให้ข้อมูลหรือรายละเอียด พร้อมเอกสาร/หลักฐานแนบ (ถ้ามี)

5.จัดส่งทางช่องทางที่จัดไว้ให้บริการ