ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธรแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
976
เดือนที่แล้ว
2,964
ปีนี้
34,394
ปีที่แล้ว
26,145
ทั้งหมด
78,217
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิจัยการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลตำบลห้องแซง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256623 ม.ค. 2566
2รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลห้องแซง ปีงบประมาณ พ.ศ.25653 ต.ค. 2565
3ผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ การให้บริการของเทศบาลตำบลห้องแซง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 มิ.ย. 2565
4รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตามโครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.25655 พ.ค. 2565
5รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของประชาชน ณ จุดบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256420 ส.ค. 2564
6ผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ การให้บริการของเทศบาลตำบลห้องแซง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256416 ก.ค. 2564
7สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน พ.ศ. 256327 ส.ค. 2563
8รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ. 256310 ส.ค. 2563
9สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน พ.ศ. 25621 ต.ค. 2562
10รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ. 256230 ก.ย. 2562
11รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ. 256130 ก.ย. 2561
12สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 25602 ต.ค. 2560
13การสำรวจความพึง พอใจของประชาชนผู้รับบริการ พ.ศ.256030 ก.ย. 2560

1