ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธรแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
140
เดือนนี้
2,800
เดือนที่แล้ว
2,800
ปีนี้
16,323
ปีที่แล้ว
26,145
ทั้งหมด
60,146
ไอพี ของคุณ
3.237.32.15

ลำดับรายการวันที่
1โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ5 พ.ค. 2564
2การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางต่างๆ ตามประเพณีและวัฒนธรรม5 พ.ค. 2564
3การส่งเสริมจริยธรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ5 พ.ค. 2564
4กิจกรรม 5 ส เทศบาลตำบลห้องแซง5 พ.ค. 2564
5กิจกรรมจิตอาสา5 พ.ค. 2564
6กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลห้องแซง9 เม.ย. 2564
7การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)9 เม.ย. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลห้องแซง9 เม.ย. 2564
9แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2564-2566)15 ต.ค. 2563
10การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลห้องแซง 2 ต.ค. 2563
11ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลห้องแซง2 ต.ค. 2563
12ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 25661 ต.ค. 2563
13แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 25663 ส.ค. 2563
14การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระดับชำนาญการ16 ม.ค. 2563
15คำสั่งเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ1 ต.ค. 2562
16แบบรายงานข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปี งบประมาณ 256230 ก.ย. 2562
17แบบรายงานข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ประจำปี งบประมาณ 2562 130 ก.ย. 2562
18แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 25635 ต.ค. 2561
19ข้อบังคับเทศบาลตำบลห้องแซง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลห้องแซง5 ม.ค. 2559
20ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง นโยบายมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง5 ม.ค. 2559

1 2   >>  >|