ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธรแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,875
ปีนี้
27,698
ปีที่แล้ว
26,145
ทั้งหมด
71,521
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

1
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 11 กันยายน 2566 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คณะบริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมต้อนรับ นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรในโอกาสตรวจราชการในพื้นที่ตำบลห้องแซง ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

11 กันยายน 2566

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
 

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน “โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ” ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง และศึกษาดูงานนอกสถานที่ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพิมาน ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปเพื่อนำมาพัฒนาตำบลห้องแซง

01 กันยายน 2566

การอบรมกรจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

22 สิงหาคม 2566

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คณะบริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง พิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 สภาเทศบาลตำบลห้องแซงได้ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ. 2567 ต่อไป

21 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายวรชาติ  ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลห้องแซงเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ดังนี้
         1. เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
         2. เวลา 19.19 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
 
15 สิงหาคม 2566

โครงการอบรมการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่ออื่นๆ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำอื่นๆ ปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่ออื่นๆ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำอื่นๆ ปีงบประมาณ 2566  ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

09 สิงหาคม 2566

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
 
วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คณะบริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง
07 สิงหาคม 2566

โครงการฝึกทักษะทางด้านอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน การทำกล้วยฉาบและมันฉาบ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมกับเทศบาลตำบลห้องแซง และโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม จัดทำโครงการฝึกทักษะทางด้านอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน การทำกล้วยฉาบและมันฉาบ ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

27 กรกฎาคม 2566

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายสุพิช  สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเลิงนกทา(สกร.อำเภอเลิงนกทา) ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดบุญเรือง บ้านดงยาง หมู่ที่ 16 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยได้มีการออกหน่วยให้บริการประชาชน จากทุกส่วนราชการ
21 กรกฎาคม 2566

การประชุมบูรณาการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 17 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 น. นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ได้มอบหมายให้ นายวรชาติ  ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คนที่ 1 เข้าร่วมการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรปกครอวส่วนท้องถิ่น เหจ้าหน้าที่ของส่วนราชการประจำตำบล และผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยมีฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง - ป่าชาด หัวหน้าสายตรวจห้องแซง ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกรรมการหมู่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลห้องแซง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้องแซง

17 กรกฎาคม 2566

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คณะบริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

27 มิถุนายน 2566

เทศบาลให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ไม่มีค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลำเนา ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 20 มิ.ย. 2566 เทศบาลตำบลห้องแซง และสายตรวจตำบลห้องแซงได้ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ไม่มีค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลำเนา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในเบื้องต้นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้มากยิ่งขึ้น , กองสวัสดิการสังคม ได้ประสานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร 701 บาท และเงินช่วยเหลือจากพี่น้องชาวเทศบาลตำบลห้องแซงเพื่อใช้เป็นสมทบเป็นค่าน้ำมันค่าอาหารอีกเป็นเงิน 1,288 บาท  รวมเป็นเงิน 1,989 บาท

20 มิถุนายน 2566

พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้องแซง ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้องแซง ประจำปี 2566 ณ ชุมชนบ้านห้องแซง วัดโพธาราม จัดโดยเทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีชาวตำบลห้องแซง และนักท่องเที่ยวจากตำบลใกล้เคียงร่วมงานอย่างคับคั่ง

03 มิถุนายน 2566

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางละเอียด ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง พร้อมด้วยคณะบริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการและพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลห้องแซง ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณสวนป่าดอนปู่ตา โดยกองส่งเสริมการเกษตร

02 มิถุนายน 2566

ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลบุ่งค้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คณะบริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้องแซง ให้การต้อนรับ นายสมาน  วุฒิเสลา นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งค้าและคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลห้องแซง ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

31 พฤษภาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (164 รายการ)