ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธรแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
140
เดือนนี้
2,800
เดือนที่แล้ว
2,800
ปีนี้
16,323
ปีที่แล้ว
26,145
ทั้งหมด
60,146
ไอพี ของคุณ
3.237.32.15

1
ประชุมเตรียมการจัดสถานที่งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้องแซง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายวรชาติ  ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดสถานที่งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้องแซง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมภูไท เทศบาลตำบลห้องแซง

23 พฤษภาคม 2566

ประชุมการดำเนินการเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

23 พฤษภาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายสมใจ  แก้วหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

12 พฤษภาคม 2566

ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้องแซง ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายวรชาติ  ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้องแซง ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง โดยมีข้อสรุปผลการประชุมดังนี้

1. กำหนดจัดงาน 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันแห่ 4 มิถุนายน 2566 เป็นวันจุด
2. ขบวนแห่เซิ้ง มี 3 ขบวน ได้แก่
     - ขบวนที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 5 บ้านห้องแซง , หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง และหมู่ที่ 18 บ้านห้องแซง
     - ขบวนที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 บ้านห้องคลอง , หมู่ที่ 4 บ้านหนองบึง , หมู่ที่ 13 บ้านหนองติ้ว และหมู่ที่ 14 ร่องคำ
     - ขบวนที่ 3 สภาวัฒนธรรม เริ่มแห่ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
    *** ส่วนหมู่ที่ 1 บ้านห้องแซง , หมู่ที่ 11 บ้านห้องแซง และหมู่ที่ 17 บ้านห้องแซง ปีนี้ไม่ได้เข้าร่วม ***
3. ตกลงจ้างหมอลำหมู่คณะดาวรุ่งสารคาม ราคา 90,000 บาท เริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา  20.00 น. เป็นต้นไป
4. ทำพิธีบูชาพญาแถนและจุดบั้งไฟถวาย 3 บั้ง ณ ฐานจุดบั้งไฟ หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง วันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
5. แข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง ณ ริมอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจนใกล้วงเวียนทางไปบ้านศรีแก้ว (สถานีป้องกันไฟป่าเก่า) วันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
6. รางวัลแข่งขันบั้งไฟ 5 นิ้ว รางวัลที่ 1 จำนวน 15,000 บาท , รางวัลที่ 2 จำนวน 10,000 บาท , รางวัลที่ 3 จำนวน 5,000 บาท
7. รางวัลแข่งขันบั้งไฟ 2 นิ้ว รางวัลที่ 1 จำนวน 5,000 บาท , รางวัลที่ 2 จำนวน จำนวน 3,000 บาท , รางวัลที่ 3 จำนวน 2,000 บาท
12 พฤษภาคม 2566

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 28 เมษายน 2566 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

28 เมษายน 2566

24 เมษายน "วันเทศบาล",เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 24 เมษายน 2566 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมกันทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ จิตอาสาพัฒนา พัฒนาถนนข้างสำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซงเข้าหมู่ที่ 11 ,17 และดอนปู่ตา เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน

25 เมษายน 2566

พิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช พัดยศพระครูเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (ทจอ.ชอ.) พระครูสุดาลังการ เจ้าอาวาสวัดป่าจันทนวราราม,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 21เมษายน 2566 นางละเอียด ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง พร้อมด้วยคณะบริหาร และนายธนาธิป  โครตประทุม ปลัดเทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช พัดยศพระครูเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (ทจอ.ชอ.) พระครูสุดาลังการ เจ้าอาวาสวัดป่าจันทนวราราม รองเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา ณ วัดป่าจันทวนาราม ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
21 เมษายน 2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 20 เมษายน 2566 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซงได้มอบหมายให้ นายสมใจ  แก้วหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คนที่ 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

20 เมษายน 2566

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวรชาติ  ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 และนายสมใจ  แก้วหาญ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 ร่วมต้อนรับ นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ณ จุดบริการประชาชนหน้าศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566

11 เมษายน 2566

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้งกันภัยฝ้ายพลเรือน ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางละเอียด ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้งกันภัยฝ้ายพลเรือน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

29 มีนาคม 2566

โครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 13-24 มีนาคม 2566 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้องแซงออกพื้นที่ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน จำนวน 19 หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่  โดยการคิดร่วมกัน ลงมือทำร่วมกัน วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ของชุมชน  แล้วนำมาตัดสินใจวางแผนดำเนินการและร่วมกันติดตามประเมินผลการกระทำกิจการรมของชุมชนร่วมกัน  และนำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่เกินศักยภาพของชุมชน  มาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหา เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

24 มีนาคม 2566

การฝึกอบรมและส่งเสริมการทอผ้าพื้นเมือง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางละเอียด ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการทอผ้าพื้นเมือง วันที่ 21-23 มีนาคม 2566

21 มีนาคม 2566

โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

13 มีนาคม 2566 นายสุพิช  สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์กีฬารวมพลังสามัคคี 4 ฝ่าย ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัดโดยเทศบาลตำบลห้องแซง

13 มีนาคม 2566

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คณะบริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง
27 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลห้องแซง ครั้งที่ 1/2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายวรชาติ ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลห้องแซง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

23 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (148 รายการ)