ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธรแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,875
ปีนี้
27,698
ปีที่แล้ว
26,145
ทั้งหมด
71,521
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

1
นายกเทศมนตรีและคณะเข้าร่วมการลงพื้นเก็บข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางละเอียด   ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง และคณะผู้บริหารเข้าร่วมการลงพื้นเก็บข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ITAS) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดยโสธร (ป.ป.ช.ยโสธร) ณ เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

23 มีนาคม 2565

ร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นางละเอียด   ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะบริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลตำบลห้องแซงเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

21 มีนาคม 2565

คณะผู้บริหารต้อนรับคณะจากธนาคารออมสิน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางละเอียด   ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซงและคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะจากธนาคารออมสินในการตรวจเยี่ยม และดูความพร้อมก่อนส่งมอบโครงการจุดเช็คอินและป้ายบ้านพักโฮมสเตย์

01 ธันวาคม 2564

ดร.ธนกร ไชยกูล ส.ส.เขต 3 ยโสธร สำรวจสถานที่ก่อสร้างสะพานลอย,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คณะบริหาร และสภาเทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมต้อนรับ ดร.ธนกร ไชยกูล ส.ส.เขต 3 ยโสธร ในโอกาสเดินทางมาสำรวจสถานที่จะก่อสร้างสะพานลอย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การเวนคืนที่ดินสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่ตำบลห้องแซง

04 ตุลาคม 2564

นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซงตรวจสถานที่การปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง และนายสมใจ  แก้วหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง และสภาเทศบาลตำบลห้องแซง ได้ตรวจสถานที่และให้กำลังใจพนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง ที่ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 พื้นที่เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

02 สิงหาคม 2564

รับมอบเตียงให้ผู้ที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงเพื่อกักตัวที่อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง และนายสมใจ  แก้วหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซงรับมอบเตียงจำนวน 13 เตียง จากรองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถเลิงนกทา สำหรับผู้กักตัวที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

29 กรกฎาคม 2564

การประชุมผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน เทศบาลตำบลห้องแซง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน เทศบาลตำบลห้องแซง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อหารือการปฏิบัติราชการ ติดตามงานของแต่ละกอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้องแซง 

20 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดป่าจันทวนาราม,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง พร้อมด้วยคณะบริหาร สภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลห้องแซงร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดป่าจันทวนาราม หมู่ที่ 11 บ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อพัฒนาศาสนสถาน และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของตำบล มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

13 กรกฎาคม 2564

นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซงตรวจสถานที่พักผู้ป่วยโควิดที่เดินทางมาจาก กทม./ตจว.,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง และนายสมใจ  แก้วหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ได้ตรวจสถานที่และให้กำลังใจพนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง ที่ดำเนินการปรับปรุงสถานที่พักผู้ป่วยโควิดที่เดินทางมาจาก กทม./ตจว. ซึ่งเทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง ได้ขอใช้อาคารของกลุ่มเกษตรกรทำนาห้องแซง เพื่อเป็นสถานที่พักผู้ป่วยโควิดที่เดินทางมาจาก กทม./ตจว. ก่อนที่จะประสานกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาและหน่วยงานที่เกียวข้องรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวต่อไป

07 กรกฎาคม 2564

ต้อนรับ ดร.ธนกร ไชยกูล ส.ส.เขต 3 ยโสธร,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คณะบริหาร และสภาเทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมต้อนรับ ดร.ธนกร ไชยกูล ส.ส.เขต 3 ยโสธร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง

05 กรกฎาคม 2564

พิธีมอบชุดเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีมอบชุดเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานข้องสมาชิก อปพร. ณ ณ ห้องประชุมลำแซง สำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง

01 กรกฎาคม 2564

ประชุมสารสนเทศตำบลต้นแบบ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

21 มิถุนายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมพิธีเปิดการประชุมสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดโสธร

25 มิถุนายน 2564

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีบ้านและที่อยู่อาศัยของราษฎรหมู่ที่ 6 บ้านท่าศิลา,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

18 มิ.ย.2564 นายวรชาติ  ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีบ้านและที่อยู่อาศัยของราษฎรหมู่ที่ 6 บ้านท่าศิลา ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 2 หลังได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์พายุ ลมกระโชกแรงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

25 มิถุนายน 2564

 ร่วมพิธีรับมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเลิงนกทา,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

23 มิถุนายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง และคณะบริหารเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมพิธีรับมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเลิงนกทา ณ วัดโพธาราม บ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก : เพจหลวงพ่อโพธิ์คำ วัดโพธาราม และอาจารย์สมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์

23 มิถุนายน 2564

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ออกตรวจสอบผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

นางละเอียด ศรีสุข นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย ตรวจสอบผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์พายุฝนฟ้าคะนองเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 3 หลัง ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านท่าศิลา ซึ่งทางเทศบาลตำบลห้องแซงจะได้ประเมินความเสียหาย และดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

06 มิถุนายน 2564

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (32 รายการ)