ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธรแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
138
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
2,660
เดือนที่แล้ว
2,960
ปีนี้
16,183
ปีที่แล้ว
26,145
ทั้งหมด
60,006
ไอพี ของคุณ
3.237.32.15

นายฟ้าล้อม จันทพา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


จ่าเอกอิสระพงศ์ บุญทันเอกธนัช
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววารุณี ห้องแซง
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวชนิดา ห้องแซง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ่าเอกพิชิต ไชยแสง
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ


นายคมกริช ประทุมทอง
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ


นายสุวพงษ์ โพธิ์เบี้ยศรี
นิติกร


นายคมสัน อรมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางกัลยรัตน์ สวนดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิจิตร ละคร
พนักงานขับรถยนต์


นางน้ำอ้อย ห้องแซง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นายศรีทอง ห้องแซง
พนักงานขับรถยนต์


นายวิสันต์ นันทวัตร
นักการ


นางธานี เมืองพิล
แม่บ้าน


นายจีรวัฒน์ นามษร
พนักงานขับรถ


นางสาวศุทธหทัย ช่วงโชติ
คนงานทั่วไป


นายยุทณา สาระธรรม
คนงานทั่วไป


นายสุธน วงษ์ซอง
คนงานทั่วไป