ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
800
เดือนที่แล้ว
1,667
ปีนี้
11,843
ปีที่แล้ว
1,471
ทั้งหมด
13,314
ไอพี ของคุณ
3.239.50.33

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 13 (เข็มที่ 2),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายวรชาติ  ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 13 (เข็มที่ 2) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

15 ตุลาคม 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 11 (เข็มที่ 2),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 11 (เข็มที่ 2) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

07 ตุลาคม 2564

60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

พิธีบายศรีสู่ขวัญและแสดงมุทิตาจิตแก่ นายสุทัศน์  เขื่อนคำ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และนางจันทร์ฉาย  ศิริจันทร์ ครูผู้ดูแลเด็กชำนาญการ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2564 

04 ตุลาคม 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 10 (เข็มที่ 2),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 28 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 10 (เข็มที่ 2) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และ ผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เข็มที่ 1เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา รวมจำนวน 650 ราย ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

28 กันยายน 2564

กิจกรรมเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 27 กันยายน 2564 นางละเอียด ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง พร้อมด้วยคณะบริหาร สภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลห้องแซงจัดกิจกรรมเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกให้กับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน ในวันที่ 30 กันยายน 2564

27 กันยายน 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 8 (เข็มที่ 2 รอบที่ 3),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 8 (เข็มที่ 2 รอบที่ 3) กลุ่มเป้าหมายได้แก่บ้านห้องแซงหมู่ที่ 1 , บ้านห้องคลองหมู่ที่ 3 , บ้านหนองบึงหมู่ที่ 4 , บ้านห้องแซงใต้หมู่ที่ 11 , บ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ 12 , บ้านหนองติ้วหมู่ที่ 13 , บ้านร่องคำหมู่ที่ 14 และบ้านห้องแซงหมู่ที่ 17 ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

23 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัดโดย สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้องแซง

23 กันยายน 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 7 (เข็มที่ 2 รอบที่ 3),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 7 (เข็มที่ 2 รอบที่ 3) กลุ่มเป้าหมายได้แก่บ้านห้องแซงหมู่ที่ 5 , บ้านท่าศิลาหมู่ที่ 6 , บ้านดงยางหมู่ที่ 7 , บ้านโนนแดงหมู่ที่ 8 , บ้านป่าชาดหมู่ที่ 9 , บ้านโสกสานหมู่ที่ 10 , บ้านดงยาง(เหล่านคร)หมู่ที่ 16 และ บ้านห้องแซงหมู่ที่ 18 ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

21 กันยายน 2564

โครงการอบรมคุณธรรมนำไทยใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกาอบรมคุณธรรมนำไทยใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ ผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลห้องแซง ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัดโดย สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้องแซง

15 กันยายน 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 6 (เข็มที่ 2 รอบที่ 2),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 6 (เข็มที่ 2 รอบที่ 2) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

15 กันยายน 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 6 (เข็มที่ 2 รอบที่ 1),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 6 (เข็มที่ 2 รอบที่ 1) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

14 กันยายน 2564

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 10 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัดโดย งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้องแซง

10 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้จันทน์ และเหรียญโปรยทาน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 7 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2564 การทำดอกไม้จันทน์ และเหรียญโปรยทาน ณ กลุ่มอนุรักษณ์ภูไทห้องแซง หมู่ 1 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัดโดย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลห้องแซง

07 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2564 ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 3 กันยายน 2564  นายวรชาติ  ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2564 (การทำแหนมและหมูหวานแดดเดียว) ณ ศาลาวัดศรีบุญเรือง บ้านห้องคลอง หมู่ที่ 3 จัดโดย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลห้องแซง

03 กันยายน 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 5 (เข็มที่ 1),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 5 (เข็มที่ 1) กลุ่มเป้าหมาย 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งภรรภ์ จำนวน 340 ราย ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

31 สิงหาคม 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (48 รายการ)