ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
800
เดือนที่แล้ว
1,667
ปีนี้
11,843
ปีที่แล้ว
1,471
ทั้งหมด
13,314
ไอพี ของคุณ
3.239.50.33

จ่าเอกฟ้าล้อม จันทพา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 045-777116


จ่าเอกอิสระพงศ์ บุญทันเอกธนัช
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววารุณี ห้องแซง
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวชนิดา ห้องแซง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ่าเอกพิชิต ไชยแสง
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ


นายคมกริช ประทุมทอง
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ


นายสุวพงษ์ โพธิ์เบี้ยศรี
นิติกร


นายคมสัน อรมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางกัลยรัตน์ สวนดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิจิตร ละคร
พนักงานขับรถยนต์


นางน้ำอ้อย พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นายศรีทอง ห้องแซง
พนักงานรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร


นายวิสันต์ นันทวัตร
นักการ


นายธีระพงษ์ เมฆชัยภักดิ์
คนสวน


นางธานี เมืองพิล
แม่บ้าน


นายเจริญทรัพย์ มาศขาว
พนักงานขับรถ


นายจีรวัฒน์ นามษร
พนักงานขับรถ