ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
800
เดือนที่แล้ว
1,667
ปีนี้
11,843
ปีที่แล้ว
1,471
ทั้งหมด
13,314
ไอพี ของคุณ
3.239.50.33

นายพิเชษฐ์ กุมารสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาววิไลลักษณ์ จันดาใส
ผู้ช่วย
นางวันนา นามศิลป์
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง)


นางสาวภัทรา วรสันต์
รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง)


นางบรรยาย แสงวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง)
นางจันทร์ฉาย ศิริจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องแซง)


นางสาวทาลิกา คุณสุทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องแซง)
นางคนึงนิจ คำแสนโคตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้องแซงเหนือ)


นางสมถวิล คุณสุทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้องแซงเหนือ)
นางวานิสา แก้วหาญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องคลอง-ร่องคำ)
นางประจวบ นามษร
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง)


นางเกียวใจ ศรีนาคา
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง)
นางศศิประภา บุตรพรม
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศดว.วิเวการาม)


นางยุพดารัตน์ โคตรฉวะ
รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ
(ศดว.วิเวการาม)
นางอุไร เมืองพิล
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าชาด)


นางสาวอุมา เจริญตา
ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าชาด)