ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
800
เดือนที่แล้ว
1,667
ปีนี้
11,843
ปีที่แล้ว
1,471
ทั้งหมด
13,314
ไอพี ของคุณ
3.239.50.33
นายสมาน แก้วหาญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้องแซงนายเรือง ฤทธิ์วงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านโพงนายเฉวย แก้วหาญ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านห้องคลองนายสุทธิศักดิ์ สมประสงค์ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองบึงนายจักรี เพชรไพร 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้องแซงนายไพรวัลย์ พันธ์สอน 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท่าศิลานายสำเนียง มิระสิงห์ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงยางนายสวิน เจริญตา 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านป่าชาดนายสมเรือง เจริญตา 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโสกสานนางสาวศุภาพัช เมืองพิล 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้องแซงนายสำรอง แก้วหาญ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองติ้วนายสุพรต จันทะชัย 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านร่องคำนางสาวกีรติญา ขันติวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 บ้านโพงนายประยุทธ พันเดช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านดงยางนางสาวนวนนา ผาเวช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านห้องแซงนายสีม่าย เพชรไพร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านห้องแซงนายสุภาพ ขันติวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านนาหว้า